Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύμφωνο για τους πόρους

Concernant ses pièces fabriquees en fourrure, La maison Yves Salomon s'est engagée en janvier 2020 à:

1. BAISSER de manière draconienne la production de fourrure animale

2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ dans une large mesure la fourrure animale existante

3. Recycler ou upcycler au μέγιστο

4. ÊTRE ΔΙΑΦΑΝΗ sur les condition dans lesquelles une fourrure a été produite

5. ΜΠΟΪΚΟΤΡΟ les fermes ne respectant pas le bien-être ζώο

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ les espèces menacées

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ à la προστασία των πληθυσμών autochtones pour lesquelles la fourrure est une source de revenu ανεπανόρθωτος

8. ΓΚΑΡΑΝΤΙΡ que toute fourrure produite dans le cadre du Resource Pact, respecte les normes les plus exigeantes, sociales et environnementales.