Μετάβαση στο περιεχόμενο

Savoir-faire et Créativité

Ancrée dans l'histoire et curieuse de son temps, la maison Yves Salomon repousse chaque saison les limites de la créativité pour créer une silhouette dont la sophistication réside dans une simplicité apparente. Elle est la marque des femmes et des hommes qui se reconnaissent dans cette définition du luxe cool, moderne et non ostentatoire.

C'est au coeur de ses ateliers parisiens, riche d'un savoir-faire patrimonial que s'inventent et s'exécutent les collections de la maison Yves Salomon . Chacune de ses pièces se distingue par une προσοχή portée à la mise au point και à la κατασκευή των μοντέλων : καινοτομία και πολυτέλεια των υλικών, τελειότητα κατασκευής, Justesse dans les αναλογίες, souci du détail. Ce souci d'innovation et cette recherche de créativité s'accompagne d'une démarche écologique, sociale et Responsable.