Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Έχοντας επίγνωση των ζητημάτων που διακυβεύονται στη μόδα σήμερα, Yves Salomon δίνει προτεραιότητα στην ιχνηλασιμότητα καθώς και στον περιβαλλοντισμό στη διαδικασία παραγωγής.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΡΩΝ

Όσον αφορά τα κομμάτια της από γούνα, Yves Salomon ανέλαβε νέες δεσμεύσεις τον Ιανουάριο του 2020 για:1. ΜΕΙΩΣΤΕ η παραγωγή γούνας ζώων δραστικά


2. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ υπάρχουσες γούνες


3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ή ανοδική


4. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την παραγωγή γούνας ζώων


5. ΜΠΟΪΚΟΤ γουνοφάρμες που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την καλή διαβίωση των ζώων


6. ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ για την προστασία των απειλούμενων ειδών


7. ΔΥΝΑΜΩ τη δουλειά μας με τις τοπικές κοινότητες για τις οποίες η γούνα αποτελεί ζωτική πηγή εισοδήματος


8. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ότι κάθε γούνα που παράγεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Πόρων συμμορφώνεται με τους πιο αυστηρούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς