Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ταυτοποίηση του εκδότη του ιστότοπου
Εταιρεία YVES SALOMON sas

Ταχυδρομική διεύθυνση και έδρα: 3, cité Paradis – 75010 PARIS
Τηλέφωνο: (+33) (0)1 47 70 50 00
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@yves-salomon.com
Εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό SIREN: 552 032 328
SIRET αρ.: 552 032 328 00031
Κωδικός ΑΠΕ: 5210Β
Μετοχικό κεφάλαιο: 1.079.997 € Λ.Σ
Ατομικό ΑΦΜ: 88552 032 328 FR
Διευθυντής έκδοσης, νομικός διαχειριστής: Yves Salomon

Πιστώσεις
Δημιουργία 
Εταιρεία: e-lixir
Διεύθυνση Ιστού: www.e-lixir.fr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 65 Boulevard de Sébastopol 75001 Παρίσι


Φιλοξενία 
Ονομα εταιρείας
Shopify Inc., entreprise canadienne enregistrée au TSX et NYSE
Αριθμός εγγραφής: 426160-7
Coordonnées: 150 rue Elgin, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada
help@shopify.com

Επιλέγοντας πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ο χρήστης αποδέχεται ρητά και αμετάκλητα τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το πλήρες περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλες οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα σλόγκαν, τα σχέδια, οι εικόνες, οι κινούμενες ακολουθίες με ή χωρίς ήχο καθώς και όλα τα έργα που ενσωματώνονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας YVES SALOMON SAS (εφεξής «YSS») ή τρίτου που έχει εξουσιοδοτήσει την YSF για να τα αξιοποιήσει. Τυχόν λογότυπα, εικονίδια ή τσιπ γραφικών που αντιπροσωπεύονται στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και τα άρθρα L.511.1 και εξής του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με την προστασία καταχωρισμένων σχεδίων και σχεδίων.

Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής διατηρούνται και είναι αυστηρά περιορισμένα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων με δυνατότητα λήψης και των εικονογραφικών ή/και φωτογραφικών αναπαραστάσεων.

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα έχουν καταχωρηθεί από τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η παραμόρφωση, η μετάδοση ή η διανομή με οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της YSS, με εξαίρεση τα αυστηρά προσωπικά, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, χωρίς τροποποίηση των στοιχείων που περιέχονται επί του παρόντος στον Ιστότοπο. Αυτό αποκλείει οποιαδήποτε χρήση για διαφημιστικούς ή/και εμπορικούς ή/και ενημερωτικούς σκοπούς και/ή υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου L.122-5 του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης πρέπει να εμφανίζεται σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντίγραφο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστότοπου: «©Copyrite Yves Salomon Fourreur». Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα δεν είναι συμβατικές.

Οποιαδήποτε χρήση του συνόλου ή μέρους αυτών των δικαιωμάτων από τρίτο πρόσωπο χωρίς προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση θα θεωρείται παραβίαση των δικαιωμάτων του YSS που τιμωρείται ως παραχάραξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.355-2 και εξής του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, και που είναι πιθανό να οδηγήσει σε νομικές διαδικασίες.

Περιεχόμενο Ιστότοπου

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο www.yves- salomon .com παρέχονται για λόγους γενικής πληροφόρησης.

Οι πληροφορίες και οι απεικονίσεις δεν είναι συμβατικές και η YSS δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για τυχόν συνέπειες της χρήσης τους για τον εαυτό του ή για λογαριασμό ή για τρίτους. Αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έρχονται σε αντίθεση με οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική συμβατική διάταξη μεταξύ του YSS και του χρήστη.

Το YSS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις καθυστερημένων ενημερώσεων, σφαλμάτων ή παραλείψεων σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των σελίδων ή σε περιπτώσεις οριστικής ή προσωρινής διακοπής ή μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Αν και η YSS θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.yves- salomon .com είναι ακριβείς και αληθείς, η YSS δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Το YSS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενο του παρόντος, ιδίως μέσω ενημερώσεων Ιστοσελίδας.

Πρόσβαση Στον Ιστότοπο

Όλοι οι χρήστες της Ιστοσελίδας www.yves- salomon .com επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και μέσα για πρόσβαση και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Η YSS δεν φέρει ευθύνη για στοιχεία και συμβάντα πέρα ​​από τον έλεγχό της που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή για τις επιπτώσεις αυτής, ή για ζητήματα ασυμβατότητας εξοπλισμού και/ή λογισμικού και τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αυτά στο τεχνικό περιβάλλον του χρήστη, ιδίως για τους υπολογιστές, το λογισμικό, τον εξοπλισμό δικτύου και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας ή/και των πληροφοριών.

Υπενθυμίζεται ότι η δόλια πρόσβαση ή η παραμονή σε ένα σύστημα υπολογιστή, η παρεμπόδιση ή η καταστροφή της λειτουργίας ενός συστήματος ή η δόλια τροποποίηση των δεδομένων ενός συστήματος θεωρούνται όλα αδικήματα που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις.

Υπερσυνδέσεις

Ο ιστότοπος www.yves- salomon .com εξουσιοδοτεί τη συμπερίληψη υπερσυνδέσμου στο περιεχόμενό του, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι:

- παρέχεται ρητή προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τον εκδότη του ιστότοπου.
- δεν χρησιμοποιείται η βαθιά σύνδεση, δηλαδή οι σελίδες στον ιστότοπο www.yves- salomon .com ενδέχεται να μην είναι ενσωματωμένες στις σελίδες άλλου ιστότοπου, αλλά να είναι προσβάσιμες ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο
- αναφέρεται η πηγή, που οδηγεί απευθείας στο εν λόγω περιεχόμενο μέσω υπερσυνδέσμου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός από τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν.

Αυτή η εξουσιοδότηση δεν ισχύει για ιστότοπους που μοιράζονται πληροφορίες αμφιλεγόμενης, πορνογραφικής ή ξενοφοβικής φύσης ή που μπορεί, σε μεγαλύτερο βαθμό, να θεωρηθούν προσβλητικές για το ευρύ κοινό.

Ιστότοποι εκτός της εταιρείας YSS που έχουν υπερσύνδεσμο προς αυτόν τον Ιστότοπο δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της YSS, η οποία επομένως αρνείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του.

Το YSS διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αντιταχθεί στη δημιουργία οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου.

Πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο - Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο, με οποιοδήποτε μέσο, ​​προορίζονται για αποκλειστική χρήση του YSF.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 78-17, του Γαλλικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε, να διορθώσετε και να αφαιρέσετε οποιαδήποτε δεδομένα σας αφορούν.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: contact@yves-salomon.com
Ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
3, cité Paradis
75010 ΠΑΡΙΣΙ
ΓΑΛΛΙΑ

Έντυπα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω φορμών υπόκεινται σε επεξεργασία από υπολογιστή με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών. Αποδέκτης αυτών των προσφορών είναι: ΥΣΣ

Σύμφωνα με τον Γαλλικό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε, να διορθώσετε και να αφαιρέσετε οποιαδήποτε δεδομένα σας αφορούν. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα και να λάβετε μια επικοινωνία που περιγράφει λεπτομερώς τις πληροφορίες που σας αφορούν, επικοινωνήστε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση.

Συλλέγονται πληροφορίες

Η YSS μπορεί να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία, ορισμένα από τα οποία είναι υποχρεωτικά και απαραίτητα για την επεξεργασία των παραγγελιών σας και μερικά από τα οποία είναι προαιρετικά.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Το όνομα σου;
- Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας.
- Τα δημογραφικά σας στοιχεία, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, οι προτιμήσεις σας και οι περιοχές ενδιαφέροντός σας.
- Άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με προσφορές ή/και έρευνες πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε, ανατρέξτε στην επικεφαλίδα "Λίστα cookies που συλλέγονται".

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται

Οι μη υποχρεωτικές πληροφορίες συλλέγονται με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας, τη στόχευση των αναγκών σας και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:
- Για τους σκοπούς της τήρησης αρχείων μας.
- Να βοηθήσουμε στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
- Για να μπορούμε περιστασιακά να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που έχετε δώσει.
- Για να μπορούμε περιστασιακά να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τον Ιστότοπό μας στις προσωπικές σας περιοχές ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Γαλλικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, όλες οι πληροφορίες που είναι υποχρεωτικές για την YSS και τους προμηθευτές της για την επεξεργασία της παραγγελίας σας επισημαίνονται με αστερίσκο.

Διαβίβαση των δεδομένων σας

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους προμηθευτές μας για την επεξεργασία της παραγγελίας. Αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές από την YSS και από τους προμηθευτές της.

Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας. Προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινή χρήση των δεδομένων σας, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο.

Ασφαλής πληρωμή

Ο ιστότοπος www.yves- salomon .com χρησιμοποιεί μια λύση εξωτερικής πληρωμής για τις οικονομικές σας συναλλαγές. Χάρη σε αυτό το σύστημα, η πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα πραγματοποιείται απευθείας σε έναν ασφαλή διακομιστή διαδικτυακής τραπεζικής. Ο αριθμός της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας δεν θα κοινοποιηθεί σε καμία περίπτωση με το YSS.

Όταν πραγματοποιείτε πληρωμή για τις αγορές σας χρησιμοποιώντας πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα παραγγελίας κρυπτογραφούνται κατά τη μετάδοσή τους. Αυτή η κρυπτογράφηση διασφαλίζει ότι είναι απολύτως ασφαλή.

Online αγορές

Οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης και ακύρωσης που συνδέονται με την αγορά αγαθών αναφέρονται σαφώς στα σχετικά έντυπα. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων πώλησης στην παραπάνω διεύθυνση ή απευθείας στον ιστότοπο. Οι λύσεις ηλεκτρονικών αγορών απαιτούν να επιλέγετε το πλαίσιο «Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης» πριν από κάθε αγορά.