Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληρωμή σε 3x ή 4x δωρεάν

Προσφέρουμε πληρωμή σε 3 φορές δωρεάν με το Alma ή 4 φορές δωρεάν μέσω Paypal.

Η πληρωμή με το Alma είναι δυνατή έως 4.000 ευρώ.


Το Alma είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες χώρες:


         Γαλλία

         Ισπανία

         Βέλγιο

        Γερμανία

         Ιταλία

         Αυστρία

         Ιρλανδία

         Λουξεμβούργο

         Ολλανδία


Είναι δυνατή η επιστροφή με την 3x δωρεάν πληρωμή, το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί τη στιγμή της αίτησης θα επιστραφεί πλήρως.

Είναι επίσης δυνατή η επιστροφή με την 4x πληρωμή χωρίς κόστος, το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί τη στιγμή της αίτησης θα επιστραφεί πλήρως.

Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από την "Εγγύηση επιστροφής χρημάτων", μια υπηρεσία που προορίζεται για άτομα με λογαριασμό Paypal.